75Ω Wired Broadband Switches

75Ω Wired Broadband Switches

Key Features

  • Unmatched linearity performance for DOCSIS 3.1
  • HaRP™ technology enhancement reduces gate lag and insertion loss drift
  • Monolithic CMOS solution that integrates RF, analog and digital
  • Best-in-class ESD ratings and reliability
pSemi Catalog

RF Product Catalog

View the pSemi 2023–2024 Product Catalog to see our complete RF product portfolio.

Product Store Datasheet Description Freq. Typ. IL (dB) Typ. Iso (dB) P1dB/P0.1dB (dBm) IIP3 (dBm) Max Power Rating (dBm) Max Temp (ºC) Package Package (mm) VDD Range (V) Switching Time ESD HBM (V)
Min Max Min Max Min Max
SPDT (R) 5 MHz 1794 MHz 0.20 0.85 29 50 – / 41.0 33 32L QFN 5x5 2.3–5.5 15 µs 1500
SPDT (A) 5 MHz 2200 MHz 0.40 0.65 53 85 – / 27.0 60 18 12L QFN 3×3 2.3–5.5 1 µs 2000
SPDT (R) 5 MHz 1794 MHZ 0.10 0.40 34 54 – / 38.0 39 12L QFN 3x3 2.3–5.5 35 µs 3000
SPDT (R) 5 MHz 1794 MHz 0.10 0.40 19 39 – / 38.0 39 12L QFN 3×3 2.3–5.5 35 µs 2000
SPDT (A) 5 MHz 2200 MHz 0.45 1.70 53.6 94 32.0 / – 53 33 20L QFN 4×4 2.3–5.5 3 µs 3500
SPDT (A) 5 MHz 2200 MHz 0.70 1.70 57 84 23.5 / – 47.5 27.8 12L QFN 3×3 2.7–3.6 2 µs 2000
SPDT (A) 5 MHz 2200 MHz 0.50 1.10 47 72 26.0 / – 50 25.8 20L QFN 4×4 2.7–3.3 2 µs 1000
SPDT (R) 5 MHz 1794 MHz 0.10 0.40 19 39 – / 38.0 39 12L QFN 3×3 2.3–5.5 38 µs 2000